Medewerkers

Medewerkers2019.jpg

 

Directie

dhr. Olivier Dols

 

Reiscoördinatie

mw. Janine Moenen

mw. Sabine Gerardts

mw. Chantal Piters

 

Office medewerkers

mw. Loes Brouwers

dhr. Ruud Lemmens

mw. Chantal Schlösser

 

PR & Communicatie

dhr. Matheu Bemelmans

 

 

Bestuur

Het Huis voor de Pelgrim is gelieerd aan de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten.

 

Vertrouwenspersoon 

Het Huis voor de Pelgrim heeft een vertrouwenspersoon aangesteld voor vrijwilligers en pelgrims. Dit is mevrouw Dorine de Groot.

 

Rekeningnummers

Bankrekening (t.n.v. Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten)

ING Bank:

IBAN: NL15 INGB 0001058699

BIC: INGBNL2A

Overige gegevens

Fiscaalnummer ANBI: 8160.77.666

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41078393