Doneren

Om de reizen naar Lourdes voor zieke en minder draagkrachtige pelgrims betaalbaar te houden, is het Huis voor de Pelgrims afhankelijk van giften pelgrims of andere gulle gevers. Elke bijdrage is meer dan welkom. De organisatie is daar zeer dankbaar voor.

Het Huis voor de Pelgrim is de handelsnaam van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten. U kunt uw gift overmaken op een van onderstaande nummers van deze stichting te Maastricht.

Het Huis voor de Pelgrim/Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten heeft geen winstoogmerk.

 

IBAN: NL15 INGB 0001058699

BIC: INGBNL2A

 

ANBI

De Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten behoort tot de Rooms-katholieke Kerk in Nederland. De Rooms-katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms-katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten. Deze ANBI-status geeft recht op bepaalde fiscale voordelen als u de stichting financieel ondersteunt.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten bestaat uit:

HEH. P. Bronneberg (voorzitter)
HEH. drs. E. Smeets (geestelijk directeur)
HeH. V. Blom (adjunct-geestelijk directeur)
Dhr. D. Nijssen (secretaris)
Mw. A. Ramakers (penningmeester)
Mw. drs. M. Verwij-Didden (medisch directeur)
Mw. D. de Groot (bestuurslid)

 

Doelstelling/visie

De stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten wil mensen ondersteunen in hun zoektocht naar God. Daarom organiseren we of werken we mee aan de organisatie van pelgrimstochten naar rooms-katholiek geïnspireerde plekken of naar omgevingen waar deze inspiratie ervaren kan worden. Bij al onze activiteiten streven we naar een goede organisatie met een verantwoord pastoraal programma. Op bedevaart gaan, betekent voor ons altijd samen op weg gaan (Gods volk onderweg). Daarom bestaat ons aanbod uit activiteiten voor groepen.

Open het beleidsplan van de instelling

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De instelling heeft wel medewerkers in dienst. De stichting heeft een eigen arbeidsovereenkomst met een eigen loongebouw. Een deskundige heeft de functies gewaardeerd en geadviseerd bij de inschaling. Doorgaans worden de lonen jaarlijks geïndexeerd. Voor 2017: 1,5 % en voor 2018: 2 %. 

 

Verslag Activiteiten

De stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten biedt pelgrimstochten aan in de brede zin van het woord. Dit kunnen reizen zijn naar bekende bedevaartsoorden, maar ook rondreizen langs spirituele plekken of bezinningsbijeenkomsten waarbij de deelnemers op een lokatie blijven en geestelijk op reis gaan.


Financiële verantwoording

Open hier de Staat van baten en lasten

 

RISN/Fiscaal nummer:

816077666