Lourdes
Al bijna 100 jaar ervaring
Lourdes Huis voor de Pelgrim 37.jpg
Reizen per trein, bus of vliegtuig
Lourdes Huis voor de Pelgrim 92.JPG
Voor pelgrims uit heel Nederland

Bedevaartorganisaties

Logo_Huis vd Pelgrim_lore.jpg

Het Huis voor de Pelgrim is een samenwerkingsverband tussen diverse niet-commerciële bedevaartorganisaties. Voor de reizen naar Lourdes zijn dit de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten (OLB) en de Stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ). Beide stichtingen zijn niet-commerciële organisaties die al bijna 100 jaar reizen naar Lourdes organiseren.

Aan de reizen kunnen belangstellenden uit heel Nederland (en daarbuiten) deelnemen. Dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers kunnen aan de reizen ook zieke/gehandicapte of minder draagkrachtige pelgrims deelnemen.

Beide organisaties kenmerken zich door een eigen sfeer, maar het basisprogramma dat in Lourdes wordt aangeboden is identiek. Het staat u vrij om in te schrijven voor de periode die u het beste uitkomt.

 

Organisatie Limburgse Bedevaarten

Logo-Limburgse-Bedevaarten.jpg

De Organisatie Limburgse Bedevaarten is in 1921 in Maastricht opgericht. Sindsdien biedt de stichting jaarlijks meerdere reizen naar Lourdes aan. Aanvankelijk per trein. Nu via vliegtuig of busreizen. Vanaf 1925 konden ook zieke en bedlegerige pelgrims worden meegenomen. Hiervoor werd een groep vrijwilligers opgezet, die als ‘brancardier’ en verpleegkundige de zorg voor de pelgrims op zich namen.

Inmiddels heeft de Limburgse Bedevaarten de beschikking over zo’n duizend vrijwilligers die één of meerdere keren per jaar pelgrimsgroepen begeleiden. Het betreft niet alleen brancardiers en verpleegkundigen, maar ook artsen, reisleiders en pastores. Ook de Limburgse bisschoppen mgr. Frans Wiertz en mgr. Everard de Jong begeleiden elk jaar een van de bedevaarten.

 

Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken

NLZ-logo-lore.jpg

De Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken is in 1928 ontstaan uit de katholieke arbeidersbeweging. Deze had ook eigen ziekenfondsen. Door fusies tussen diverse vakbonden en ziekenfondsen is de organisatie meerdere malen van naam en vorm veranderd, totdat uiteindelijk in 1992 de huidige stichting NLZ ontstond. Net als haar zusterorganisatie OLB heeft de NLZ geen winstoogmerk en werkt ze hoofdzakelijk met vrijwilligers.

 

CZ

logo-cz.jpg

Vanuit de achtergrond in de katholieke vakbeweging en de daarmee verbonden diocesane ziekenfondsen heeft de NLZ een speciale relatie met Zorgverzekeraar CZ. Cliënten van CZ kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom. Lees meer informatie hierover