Rome en Assisi
Op bedevaart naar Franciscus en Sint Franciscus
Umbrie-Spoleto.jpg
Assisi-03.jpg

Op bedevaart naar Sint-Franciscus en paus Franciscus

Franciscus en Franciscus zijn de hoofdrolspelers in deze bedevaart naar Rome en Assisi. In de eeuwige stad hopen we een glimp op te vangen van paus Franciscus. In Assisi maken we kennis met zijn naamgenoot en inspiratiebron SInt-Franciscus.

Rome, de eeuwige stad. Bakermat van onze moderne cultuur en centrum van de wereldkerk. Al eeuwenlang gaan mensen op bedevaart naar Rome: om de graven van de apostelen Petrus en Paulus te bezoeken, om kennis te maken met de vroegchristelijke kerk en om de paus te ontmoeten.

Assisi, de stad van Franciscus en Clara. Twee heiligen die nog steeds tot de verbeelding van velen spreken. We bezoeken de basilieken aan hen toegewijd en treden in het voetspoor van de heilige Franciscus.

 Palmzondag vieren we met de Nederlandse gemeenschap in Rome.

 

Franciscus van Assisi

Franciscus01.jpg

Franciscus (1181/82-1226) was de zoon van een welgestelde lakenkoopman uit Assisi.  

In zijn jeugd leidde Franciscus een nogal wild bestaan. Na een aantal ingrijpende gebeurtenissen bekeerde hij zich tot een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen. Ook had hij een grote liefde voor de natuur en de dieren. Steeds meer mannen volgden zijn voorbeeld en sloten zich bij hem aan. Dat was het begin van de minderbroeders, later ook naar hun stichter de franciscanen genoemd.

Franciscus moet een bijzonder charismatische man zijn geweest. Hij maakte indruk op de paus van zijn tijd en onderhield ook goede contacten met de sultan van het Ottomaanse Rijk. Franciscus staat ook bekend als de 'uitvinder' van de kerststal.

Hij leefde een ascetisch leven. In 1224 ontving hij de stigmata (de wonden van Christus). Twee jaar later, op de avond van 3 oktober 1226, stierf hij.