VNB en Huis voor de Pelgrim gaan samenwerken

HvdP-VNB.jpg

 

De twee bedevaartorganisaties VNB en Huis voor de Pelgrim (NLZ en Limburgse Bedevaarten) gaan vanaf nu intensief samenwerken. Dit hebben de besturen van beide organisaties afgesproken.

Het is de bedoeling om in 2021 enkele bedevaarten aan te bieden die we gezamenlijk gaan organiseren en uitvoeren: twee reizen naar Lourdes (februari en oktober) en een bedevaart naar een andere bestemming dan Lourdes. Daarnaast biedt elke organisatie in 2021 zijn eigen reguliere bedevaartprogramma aan. Waar mogelijk worden de eigen bedevaarten voor wat betreft data en gezamenlijke inkoop van vervoer en hotels op elkaar afgestemd. Als de samenwerking goed bevalt, kan die in de toekomst mogelijk nog verder geïntensiveerd worden.

Het plan voor nauwere samenwerking is het resultaat van besprekingen die de directies van de VNB en het Huis voor de Pelgrim afgelopen voorjaar hebben gevoerd. De ontwikkeling op het gebied van aantallen pelgrims, vervoersmogelijkheden en de recente coronacrisis maken het voor de twee bedevaartorganisaties nodig om meer samen op te trekken.

De in Tilburg gevestigde VNB organiseert sinds 1883 bedevaarten naar Lourdes en het Huis voor de Pelgrim doet dit sinds 1921 vanuit Maastricht. De laatste tientallen jaren worden ook steeds meer reizen naar bedevaartoorden als Rome, Israël en Santiago aangeboden. In totaal nemen elk jaar ruim zesduizend pelgrims aan deze reizen van de twee bedevaartorganisaties deel.