Regiobijeenkomsten door hele land

Huis voor de Pelgrim - logo 100 jaar rgb zonder huis voor.jpg

De komende maanden organiseert het Huis voor de Pelgrim door het hele land regionale bijeenkomsten voor groepsleiders en lokale contactpersonen bedevaarten naar Lourdes en andere pelgrimsoorden. Tevens worden voor deze bijeenkomsten de vrijwilligers uitgenodigd die voorheen bij VNB actief waren.

Afgelopen jaar hebben zich heel veel nieuwe groepen bij het Huis voor de Pelgrim aangesloten. De regiobijeenkomsten zijn bedoeld om nader kennis te maken en de voorbereiding voor de bedevaarten voor 2022 op te pakken.

 

Data regiobijeenkomsten

De regiobijeenkomsten vinden per bisdom plaats op de volgende dagen

  • 20 november in ’s-Hertogenbosch voor lokale groepen uit het bisdom Den Bosch.
    Deze is uitgesteld in verband met de coronamaatregelen
     

​​​​​​​De volgende bijeenkomsten gaan vooralsnog wel door: 

  • 11 december in Wolvega voor lokale groepen uit het bisdom Groningen-Leeuwarden
  • 15 december in Roermond voor lokale groepen uit het bisdom Roermond (o.v.)
  • 14 januari in Heiloo voor lokale groepen uit het bisdom Haarlem-Amsterdam
  • 15 januari in Oudenbosch voor lokale groepen uit het bisdom Breda
  • 20 januari in Zoetermeer voor lokale groepen uit het bisdom Rotterdam

Er komen twee of drie bijeenkomsten in het Aartsbisdom Utrecht. De data en plaatsen hiervan zijn nog niet bekend.

 

Aanmelden

Voor zover de contactpersonen/groepsleiders bij ons bekend zijn, ontvangen ze een uitnodiging voor de bijeenkomst in hun bisdom. Belangstellenden kunnen zich ook vast aanmelden via e-mail of bel tijdens kantooruren 043 - 321 57 15.