Lourdes vierde hoogfeest van Maria in de Advent

51735508999_35eff00087_o.jpg

In de Advent viert de katholieke kerk een sobere liturgie, omdat alle aandacht gericht is op de voorbereiding op Kerstmis. Maar er is één uitzondering: het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen op 8 december. In Lourdes is dit feest gisteren uitgebreid gevierd. De ‘Onbevlekte Ontvangenis’ is namelijk de naam waarmee Maria zichzelf tijdens de verschijningen aan Bernadette bekend maakte.

Het is ook de naam die onder het beeld in de Grot in Lourdes staat: ‘Que soy era immaculada councepciou’. Het zijn de woorden die Maria op 25 maart 1858 tegen Bernadette sprak in het dialect van de streek: “Ik ben de Onbevlekt Ontvangenis’. Bernadette had geen idee wat het betekende, maar pastoor Dominique Peyramale van Lourdes des te beter. Vanaf dat moment was al zijn scepsis tegenover de verschijningen in Lourdes verdwenen en wist hij zeker dat Bernadette niemand minder zag dan Maria.

Het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen werd gisteren (woensdag 8 december) in Lourdes gevierd met een pontificale internationale mis in de ondergrondse Pius X-basiliek. Hoofdcelebrant was dit jaar aartsbisschop Celestino Migliore de pauselijke nuntius in Frankijk. Aansluitend werd het angelus gebeden bij de grot. ’s Middags waren er ook nog gebedsdiensten en de feestdag werd afgesloten met een lichtprocessie. Dat is bijzonder, omdat er normaal gesproken in de winter geen grote internationale plechtigheden in Lourdes zijn. De enige uitzonderingen zijn 8 december (Maria Onbevlekt Ontvangen) en 11 februari (feest Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes).

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria houdt verband met het feit dat zij zonder erfzonde ontvangen is in de schoot van haar moeder, de heilige Anna. Om die reden wordt het feest ook gevierd op 8 december, precies negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte op 8 september. Dat het feest in de Advent valt is ook een mooie vooraankondiging van de geboorte van haar zoon Christus, waar gelovigen in de Advent naartoe leven. In die zin past het feest perfect in deze tijd van het jaar.