Drie nieuwe namen voor Maria

Gekroonde Maagd.JPG

 

Paus Franciscus heeft drie nieuwe namen voor Maria toegevoegd aan de zogeheten Litanie van Loreto. Dit is een lijst met eretitels voor Maria die vaak na het rozenkransgebed gebeden wordt. De nieuwe titels zijn: ‘Moeder van Barmhartigheid’, ‘Moeder van de hoop’ en ‘Troost van de migranten’.

 

De aanvullingen op de Litanie van Maria zijn bekend gemaakt door kardinaal Sarah, de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst van het Vaticaan. In zijn brief staat ook precies beschreven waar de nieuwe titels moeten worden ingevoegd: de eerste titel komt na ‘Moeder van de Kerk’, de tweede na ‘Moeder van de goddelijke genade’ en de derde na ‘Toevlucht van de zondaars’.

 

Met de nieuwe aanvullingen telt de litanie van Maria nu 54 aanroepingen. De oorspronkelijke versie dateert uit 1601. In de eeuwen erna werden er vaker titels toegevoegd. De laatste vernieuwing was toegevoegd door paus Johannes Paulus II. Hij liet de aanroeping ‘Moeder van de kerk’ toevoegen. De naam verwijst naar het Mariaheiligdom Loreto in Italië.