Lourdesgroep Dekenaat Schinnen

DSC_1050.JPG
DSC_1049.JPG
DSC01202.JPG

 

Verspreid door Nederland bestaan er diverse lokale Lourdesgroepen, die verbonden zijn met het Huis voor de Pelgrim. Een daarvan is de Lourdesgroep Schinnen.

 

Stichting

De stichting heet officieel: Lourdesstichting Dekenaat Schinnen, gevestigd te Schinnen en statutair gewijzigd op 18-02-2016. De nieuwe stichting is voortgekomen uit de Stichting Cor Egelmeers Fonds Lourdeswerk Schinnen (opgericht 17-05-2000).

 

Doelstelling

De stichting is hoofdzakelijk aktief in de 24 parochies, behorende tot het dekenaat Schinnen, welke gelegen zijn in de gemeente Schinnen, Onderbanken, Nuth, Beek en Geleen. De stichting heeft tot doel om primair het Lourdeswerk in als zijn facetten voort te zetten, zoals dat tientallen jaren geleden werd opgezet door de voormalige naamgever Cor Egelmeers in Schinnen, dit in een functionele relatie met de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten te Maastricht. Dit betekent dat wij gezamenlijk als groep optrekken in Lourdes, elkaar ondersteunen en de bedevaart trachten te combineren met ontspanning en een vakantiegevoel.

 

Ondersteuning zieken

Verder tracht de stichting financiële ondersteuning te bieden aan vooral zieken om een pelgrimstocht naar Lourdes mogelijk te maken als hun eigen draagkracht daarvoor ontoereikend is en om ook gezonden al dan niet als hulpverlener of verpleger te entameren om deel te nemen aan een pelgrimage naar Lourdes.

 

Financiële middelen

Ze tracht haar doelen te verwezenlijken door het houden van acties om financiële middelen te fourneren en goede contacten te onderhouden met de bevolking, geestelijkheid, artsen en verenigingen en instellingen die de zorg voor zieken voor ogen hebben.

 

Activiteiten

De stichting gaat een keer per jaar met een groep pelgrims naar Lourdes, in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim/Organisatie Limburgse Bedevaarten in Maastricht.

 

Bestuur

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij een van de volgende bestuursleden:

  • Piet Bastiaans te Schinnen (voorzitter), tel. 046-4432147
  • Jos Kil te Schinnen ( penningmeester), tel. “046-4438068
  • Jeanine Curfs (secretaris), wonende te Schimmert, tel. 045-4041096
  • Jan Bouwens te Schimmert (bestuurslid), tel. 045-4041244
DSC_1070-1.JPG
DSC01125.JPG
IMGA0934.JPG