Werkzaamheden heiligdom Lourdes

Werkzaamheden Lourdes 2019 01.jpg

 

Lourdes is nooit af. Er blijven altijd werkzaamheden om het heiligdom te onderhouden of te verbeteren. Ook dit jaar zal er een aantal activiteiten op dit vlak plaatsvinden.

 

Klokkentoren

Zo wordt er dit jaar een begin gemaakt met de restauratie van de klokkentoren van de ‘bovenste basiliek’. De toren is er al jaren slecht aan toe en dit jaar kan eindelijk met de restauratie van de toren worden begonnen.

 

Bezinningstuin

Een andere grote klus, die dit voorjaar wordt uitgevoerd, is de aanleg van een bezinningstuin. Deze komt onder de bomen aan de overkant van de Gave, pal tegenover de Grot. Door de bouw van de nieuwe kaarsenkapellen is er tussen deze kapellen en de Bernadettekerk een lege ruimte ontstaan. Die wordt nu veranderd in een ‘bezinningstuin’. Hier kunnen pelgrims in stilte bidden met zicht op de Grot.

 

Werkzaamheden Lourdes 2019 02.jpg

 

Acceuil

In het accueil Notre-Dame is het heiligdom vorig jaar al begonnen om de kamers te vernieuwen. Dit project gaat dit jaar door. Een deel van de 6-persoonskamers wordt kleiner gemaakt. Het wordt ook mogelijk voor begeleiders en zelfs hele gezinnen om in het accueil te logeren. Ook komen er meer ontmoetingsruimtes. Nieuw is ook dat het accueil een eigen keuken krijgt, waardoor de maaltijden niet meer van buitenaf aangeleverd hoeven te worden.

 

Kleine kruisweg

Andere werkzaamheden in het heiligdom die dit jaar in gang worden gezet, zijn een verdere verbetering van doorstroming van de bezoekers en enkele aanpassingen aan de ‘kleine kruisweg’. Deze is vorig jaar verplaatst. Dat bevalt uitstekend, maar er wordt nog een beetje met de beelden geschoven om ze helemaal op de juist plek te krijgen. Tenslotte gaat het heiligdom dit jaar ook de toekomst van de zogeheten ‘paviljoens’ onderzoeken. Dit zijn de kleine gebouwtjes die net buiten het heiligdom aan de Boulevard Rémi Sempé liggen en waar organisaties als de pauselijke missiewerken en het roepingenpastoraat gevestigd zijn. Het is al jaren de bedoeling om die paviljoens te vervangen door een ontmoetingsplek of ‘kerkplein’, waar evenementen gehouden kunnen worden, die niet meteen in een kerk passen.