Voorzitter Smeets van Limburgse Bedevaarten wordt bisschop

Mgr. HMG Smeets - (C) Persdienst Bisdom Roermond-02 2.jpg

 

Voorzitter Harrie Smeets van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten is benoemd tot bisschop van Roermond. Dat is woensdag 10 oktober bekend gemaakt. Smeets volgt bisschop Frans Wiertz op, die eind vorig jaar met emeritaat ging

 

Drs. Harrie Smeets (57) werd in 1992 tot priester gewijd. Sindsdien werkte hij in diverse parochies Zuid-, Midden- en Noord-Limburg. De laatste 15 jaar was hij pastoor-deken van Venray.

 

2011 werd Smeets benoemd tot voorzitter van de Limburgse Bedevaarten, een van de bedevaartorganisaties die verbonden is aan het Huis voor de Pelgrim. In die hoedanigheid begeleidde Smeets de afgelopen jaren minstens één van de bedevaarten naar Lourdes. Nu hij bisschop wordt zal Smeets de voorzittershamer vermoedelijk aan iemand anders overdragen.

 

In een reactie wees oud-bisschop Wiertz er woensdagavond op dat Smeets zeer Mariaal zijn. Zijn benoeming werd bekend gemaakt op de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee. Zijn bisschopswijding vindt vermoedelijk plaats op het hoogfeest van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (8 december), een dag die ook nauw met Lourdes verbonden is.

 

Het bestuur en de medewerkers van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten/Huis voor de Pelgrim feliciteren hun voorzitter met deze benoeming.