Vieringen 160 jaar Lourdes

Lourdes Huis voor de Pelgrim 81.JPG

Op zondag 11 februari is het precies 160 jaar geleden dat Maria in Lourdes verscheen. Dit jubileum wordt ook in Nederland op diverse plekken herdacht. Rond de datum van de eerste verschijning zijn er verspreid door het land diverse Mariavieringen. Omdat 11 februari dit jaar samenvalt met Carnaval, worden op de meeste plaatsen die Lourdesvieringen op een andere dag gehouden. Hieronder enkele die bij ons bekend zijn: 

 

Lourdesnoveen Kerkrade

In de parochiekerk van St. Petrus-Maria Tenhemelopneming te Chevremont vindt van 27 januari t/m 4 februari de Lourdesnoveen plaats, met dit jaar als thema: ‘Doe wat Hij u zeggen zal.’

Dagelijks (ook in het weekend) ziet het programma er als volgt uit:
18.00 uur, Rozenkrans
18.30 uur, Gezongen vespers
18.00-18.45 uur, Biechtgelegenheid
19.00 uur, H. Mis

Voor de dagelijkse eucharistieviering zijn diverse gastpriesters uitgenodigd. De Lourdesnoveen wordt op zondag 4 februari afgesloten door mgr. Everard de Jong, de hulpbisschop van Roermond. Aan die mis wordt ook meegewerkt door de koninklijke harmonie Sint Philomena, het Petruskoor en het St.-Catharinagilde.

 

Klein-Lourdes (Tienray)

In Klein-Lourdes in Tienray houden ze wel vast aan de datum van 11 februari. Om 10.00 uur wordt bij de Lourdesgrot in de parochiekerk de rozenkrans gebeden. Om 10.30 uur is er een heilige mis met aansluitend de mogelijkheid tot verering van de relikwie van Bernadette, die het bedevaartsoord in Noord-Limburg in bezit heeft.

 

Lourdesviering Maastricht

Ook in de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk in Maastricht is het sinds vele jaren gebruik om op 11 februari een Lourdesviering met ziekenzegening te houden.Nu kun je van Maastrichtenaren veel vragen, maar een Lourdesviering op carnavalszondag gaat toch net wat ver. Daarom is de Lourdesviering verplaatst naar donderdag 15 februari, de dag na Aswoensdag. De regionaal bekende zangeres Beppie Kraft heeft ook weer toegezegd te komen te zingen. 

 

Lichtprocessie door Maastricht 

In Maastricht wordt de 160e verjaardag van de verschijningen ook gevierd met een lichtprocessie. Op zondagavond 18 februari trekt een stoet van de Sint-Servaasbasiliek naar de O.-L.-Vrouwebasiliek. Om 19.00 uur komen de deelnemers samen in de 'Servaas' voor een korte plechtigheid en trekken vervolgens biddend en zingend door de binnenstad van Maastricht. De beeltenis van Maria, het Lourdesbeeld, wordt meegedragen.De bekende Maastrichtse Verkennersband zal tijdens de lichtprocessie het bekende Lourdeslied spelen. 

De processie wordt besloten met een korte plechtigheid en het ontvangen van de zegen. In de Lange Gang van de Sint-Servaasbasiliek kunnen de deelnemers tegen een kleine vergoeding een kaars en een Lourdes windkapje ontvangen. 

 

Nog meer vieingen?

Kent u ook een Lourdesviering rond 11 februari? Laat het ons weten