Heiligdom Lourdes presenteerde waterkeringen

Met enige trot heeft bisschop Nicolas Brouwet van Lourdes onlangs alle maatregelen gepresenteerd die genomen zijn om het heiligdom tegen nieuwe overstromingen te beschermen. Deze variëren van verplaatsbare keermuren en een hydraulische brug tot het plaatsen van een opblaaskussen vóór de grot.

Maar liefst 40 mensen zijn er nodig om binnen acht uur een 207 meter lange kademuur te bouwen om het water in z’n bedding te houden. Mocht het ooit nodig zijn, dan kunnen ook 90 ramen en deuren in het heiligdom worden gebarricadeerd. Vanuit een centrale wachtpost zal het waterpeil dan dag en nacht in de gaten worden gehouden. Ook het waterafvoersysteem en de capaciteit van de pompen is aangepast.

Vier jaar geleden trad de rivier de Gave – die midden door het heiligdom stroomt – buiten haar oevers. Grote delen van het heiligdom kwamen toen onder water te staan. De overstroming richtte veel schade aan. “Dankzij de vrijgevigheid van honderdduizenden mensen over de hele wereld, zijn we erin geslaagd om de grot beter te beveiligen,” aldus bisschop Brouwet. De maatregelen hebben bijna twee miljoen euro gekost.