Bisschoppen organiseren jongerenreis naar Rome

Rome-diversen (7).JPG

 

De Nederlandse bisschoppen organiseren in het voorjaar 2020 een jongerenbedevaart naar Rome. Via de bisdommen wordt hierover een brief gestuurd aan de pastorale teams van parochies. De teams wordt gevraagd om na te denken over de mogelijkheden om deze reis onder de aandacht te brengen van jongeren.

De inschrijving start in september. Parochies ontvangen binnenkort een poster om in de kerk of elders op te hangen, ansichtkaarten om jongeren uit te nodigen en een PowerPoint om groepen jongeren te informeren. Ook wordt gezorgd voor informatie die op websites en in parochiebladen kan worden opgenomen.

De jongerenbedevaart wordt georganiseerd, nadat vorig jaar in Rome de bisschoppensynode plaatsvond over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ (3-28 oktober 2018). De synode was een gezamenlijk op weg zijn van bisschoppen uit de Wereldkerk. Omdat aan deze synode ook jongeren deelnamen, was het ook een gezamenlijke tocht met hen.

 

Landelijke reis

In de brief aan de pastorale teams schrijven Mgr. Mutsaerts (bisschop-referent voor jongeren) en Mgr. Woorts (bisschop-referent voor bedevaarten): “Omdat het niet altijd eenvoudig is om je roeping te onderscheiden en de goede koers te kiezen in je leven, vraagt de paus om een vernieuwd commitment van de kant van de hele Kerk - priesters, religieuzen, pastoraal werkers en opleiders - op het terrein van jongerenwerk en roepingenwerk. Met deze landelijke reis willen we hier als Nederlandse Kerk mede invulling aan geven.”

Het Slotdocument van de bisschoppensynode noemt het verhaal over de Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-35) “paradigmatisch” als het gaat om de zending van de Kerk ten aanzien van de jongere generaties: 1) “Hij liep met hen mee” (Lucas 24, 15), 2) “Hun ogen gingen open” (Lucas 24, 31), 3) “Zij stonden onmiddellijk op” (Lucas 24, 33).

 

Pelgrimage

“De Nederlandse bisschoppen hopen en bidden dat jongeren deze ervaring zullen hebben tijdens deze bedevaart, dat de Heer met hen meeloopt en hen roept om Hem te volgen”, aldus de brief. De bisschoppen hopen dat de pastorale teams jongeren van harte willen uitnodigen, omdat “de ervaring leert dat een pelgrimage naar Rome een grote verrijking is voor hun geloofsleven, voor hun onderlinge band en hun band met de Kerk.”

De bedevaart vindt plaats van 26 april t/m 2 mei 2020 en is voor jongeren van 18 t/m 28 jaar. Er kunnen maximaal honderd jongeren deelnemen. In Rome worden de jongeren in verschillende groepen begeleid door enkele priesters en diakens uit diverse Nederlandse bisdommen die Rome goed kennen.

Lees alles over de jongerenreis naar Rome